Cestování na talíři/Voyager sur l´assiette/Traveling on a plate

Tyto stránky jsou věnovány kombinaci a hodnocení dvou zážitkových činností - cestování a ochutnávání. Jejich cílem je přispět ke zvýšení kultury cestování a stolování. Cestujte s chutí!

Ces pages sont dédiées à la combinaison et à l'évaluation de deux activités expérientielles - le voyager et le goût. Leurs but est autant de contribuer à développer sa culture du voyager et de la table. Voyagez avec goût!

This is a site dedicated to a combination and evaluation of two adventure activities - traveling and tasting. The goal is to contribute both to the culture of traveling and dining. Travel with taste!

PROJEKTOVÝ PARTNER/PARTENAIRE DU PROJET/PROJECT PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER/PARTENAIRE MÉDIA/MEDIA PARTNER