Určitě je Vám známý pojem Windsor. Zlí jazykové tvrdí, že jde o kolébku sportu jménem windsorfing. Nevíme sice, o jaký sport jde, ale víme, co se nachází v podhradí Windsor.
To jsme navštívili dne 06.12.2018, konkrétně tedy jeho nádraží Windsor & Eton společnosti National Rail.
Že se jedná o nádraží, je patrno z přítomnosti kolejí, nástupišť a vlaků. Co však není patrno, je to, kde toto nádraží končí a kde začínají ulice města. Nádraží totiž plynule přechází v uliční síť a jeho hala, kryjící železnici, zničehonic kryje nákupní ulici, vedoucí k hradu.
My jsme zde navštívili celkem dvě restaurační zařízení, přičemž tím prvním byla kavárna Caffè Nero.
Dali jsme si v ní jídlo Mushroom & mascarpone risotto (4,20 GBP) a Italian cotto ham & cheese (4,25 GBP) a coby desert koláč Mince pie (2,10 GBP) a kávu Double espresso (1,80 GBP) a k tomu nám již známou vodu Harrogate spring water (1,55 GBP). Jak se celkem příjemně vizuálně dokázala změnit námi poptávaná jídla (jinak celkem chutná), je patrno z obrázků a naše hodnocení je patrno níže rovněž.

Hodnocení/Évaluation/Evaluation/Bewertung Cestování na talíři/Voyager sur l´assiette/Traveling on a plate:

prostředí/ambiance/ambience/Ambiente: ****
výkonnost/efficacité/efficiency/Wirksamkeit: ****
čistota/propreté/cleanliness/Sauberkeit: *****
zdvořilost/courtoisie/courtesy/Höflichkeit: ****
obsluha/service/service/Bedienung: ****
kvalita/qualité/quality/Qualität: *****
čerstvost/fraîcheur/freshness/Frisches: *****
tvořivost/créativité/creativity/Kreativität: ***