Sem vložte podnadpis

Součástí moderního (a na místní poměry nezvykle velkorysého) dálničního odpočívadla Welipenna west je obchodní komplex Canowin Arcade, jehož součástí je restaurační komplex Cargills Food City, jehož součástí je i samoobslužná restaurace (jedna z mnohých zde) Gills Café. My jsme se v ní zastavili během prudkého tropického lijaku dne 19.11.2018 za účelem rychlého občerstvení.
Dali jsme si jídlo Deviled chicken with vegetable rice (500,00 LKR) a Crispy chicken burger (400,00 LKR) a k tomu firemní neperlivou vodu Gills (150,00 LKR). (Jak jsme již psali, v této zemi je neperlivá voda základním nabízeným nápojem v místních občerstvovacích zařízeních; perlivá je vzácná a na alkohol můžete s ohledem na zdejší částečnou prohibici raději přímo zapomenout.)
Zatímco burger byl pln masa (onoho kuřecího, neb jiné (kromě ryb) se zde moc nenosí), deviled chicken nebylo ani deviled a ani moc chicken (ostrost jídel je pro cizince zde redukována a ani po opakované výzvě a ujištění absence reklamace není originální, místní a ono kuře by bylo rozumněji spiše nazvat skeletem s absencí masa).
Tomu odpovídá i naše hodnocení.

Hodnocení/Évaluation/Evaluation/Bewertung Cestování na talíři/Voyager sur l´assiette/Traveling on a plate:

prostředí/ambiance/ambience/Ambiente: *****
výkonnost/efficacité/efficiency/Wirksamkeit: ****
čistota/propreté/cleanliness/Sauberkeit: *****
zdvořilost/courtoisie/courtesy/Höflichkeit: ****
obsluha/service/service/Bedienung: ***
kvalita/qualité/quality/Qualität: ***
čerstvost/fraîcheur/freshness/Frisches: *****
tvořivost/créativité/creativity/Kreativität: **