Součástí moderního (a na místní poměry nezvykle velkorysého) dálničního odpočívadla Welipenna west je obchodní komplex Canowin Arcade, jehož součástí je restaurační komplex Cargills Food City, jehož součástí je i samoobslužná restaurace (jedna z mnohých zde) Gills Café. My jsme se v ní zastavili během prudkého tropického lijaku dne 19.11.2018 za účelem rychlého občerstvení.
Dali jsme si jídlo Deviled chicken with vegetable rice (500,00 LKR) a Crispy chicken burger (400,00 LKR) a k tomu firemní neperlivou vodu Gills (150,00 LKR). (Jak jsme již psali, v této zemi je neperlivá voda základním nabízeným nápojem v místních občerstvovacích zařízeních; perlivá je vzácná a na alkohol můžete s ohledem na zdejší částečnou prohibici raději přímo zapomenout.)
Zatímco burger byl pln masa (onoho kuřecího, neb jiné (kromě ryb) se zde moc nenosí), deviled chicken nebylo ani deviled a ani moc chicken (ostrost jídel je pro cizince zde redukována a ani po opakované výzvě a ujištění absence reklamace není originální, místní a ono kuře by bylo rozumněji spiše nazvat skeletem s absencí masa).
Tomu odpovídá i naše hodnocení.

Hodnocení/Évaluation/Evaluation/Bewertung Cestování na talíři/Voyager sur l´assiette/Traveling on a plate:

prostředí/ambiance/ambience/Ambiente: *****
výkonnost/efficacité/efficiency/Wirksamkeit: ****
čistota/propreté/cleanliness/Sauberkeit: *****
zdvořilost/courtoisie/courtesy/Höflichkeit: ****
obsluha/service/service/Bedienung: ***
kvalita/qualité/quality/Qualität: ***
čerstvost/fraîcheur/freshness/Frisches: *****
tvořivost/créativité/creativity/Kreativität: **