Dne 14.07.2016 jsme využili rychloloď/trajekt Highspeed 7 spoj č. 1 společnosti Hellenic Seawyas na lince Heraklion - Thira.
Jak je vidět, jde o moderní záležitost; nechybí ani možnost občerstvení (přestože např. na této lince se jedná o plavbu, trvající cca 2 h).
My jsme tedy spíše ze zvědavosti navštívili jeden z palubních bufetů a dali jsme si pouze malé jídlo classic burger (4,00 EUR), pivo Alfa společnosti ALFA Beer (3,50 EUR) a kávu espresso (3,40 EUR), vychutnávajíce si plavbu tímto plavidlem, vybaveným i tlumiči nadměrného kolébání na mořských vlnách.

Hodnocení/Évaluation/Evaluation/Bewertung Cestování na talíři/Voyager sur l´assiette/Traveling on a plate:

prostředí/ambiance/ambience/Ambiente: *****
výkonnost/efficacité/efficiency/Wirksamkeit: ***
čistota/propreté/cleanliness/Sauberkeit: ****
zdvořilost/courtoisie/courtesy/Höflichkeit: ****
obsluha/service/service/Bedienung: ****
kvalita/qualité/quality/Qualität: *****
čerstvost/fraîcheur/freshness/Frisches: *****
tvořivost/créativité/creativity/Kreativität: *****