Jak nám chutnalo při rychlosti 300 km/h? Jaký byl dne 03.11.2017 servis ve vlaku ICE 916 Stuttgart Hbf. - Düsseldorf Hbf. společnosti Deutsche Bahn Personenverkehr?
Odpovědi na tyto otázky najdete zde:

Hodnocení/Évaluation/Evaluation/Bewertung Cestování na talíři/Voyager sur l´assiette/Traveling on a plate:

prostředí/ambiance/ambience/Ambiente: ****
výkonnost/efficacité/efficiency/Wirksamkeit: *****
čistota/propreté/cleanliness/Sauberkeit: *****
zdvořilost/courtoisie/courtesy/Höflichkeit: *****
obsluha/service/service/Bedienung: *****
kvalita/qualité/quality/Qualität: *****
čerstvost/fraîcheur/freshness/Frisches: *****
tvořivost/créativité/creativity/Kreativität: ****

Naše značka kvality tudíž poputuje i týmu vlaku Deutsche Bahn Personenverkehr.