Nová železničná stanica Bratislava-Petržalka spoločnosti Železnice Slovenskej republiky bola od jej postavenia oveľa dôstojnejšou vstupnou bránou do mesta, než stanica Bratislava hl. st.. To platí aj pre jej stravovacie zariadenie, ktorým je samoobslužná jedáleň Lokálka spoločnosti BM Bros s. r. o..
My sme ju vyskúšali dňa 31.07.2017 a musíme vyjadriť relatívnu spokojnosť s jej úrovňou. Dali sme si zeleninový tanier (3,40 EUR) a vodu Rajec jemne perlivá (0,39 EUR) spoločnosti Kofola.
Škoda, že služby tejto jedálne nemôžete vyskúšať o víkendu, lebo pracuje iba v pracovné dni.

Hodnocení/Évaluation/Evaluation/Bewertung Cestování na talíři/Voyager sur l´assiette/Traveling on a plate:

prostředí/ambiance/ambience/Ambiente: ****
výkonnost/efficacité/efficiency/Wirksamkeit: ***
čistota/propreté/cleanliness/Sauberkeit: ****
zdvořilost/courtoisie/courtesy/Höflichkeit: ***
obsluha/service/service/Bedienung: ***
kvalita/qualité/quality/Qualität: ****
čerstvost/fraîcheur/freshness/Frisches: *****
tvořivost/créativité/creativity/Kreativität: ***